DorpsCoöperatie Rekken

Informatie windmolens

gepubliceerd: 12-04-2024

Informatie over plannen windmolens Stadt Vreden in grensgebied van Rekken

 

Recent heeft de DorpsCoöperatie Rekken (DCR) zijdelings en via de gemeente Berkelland vernomen dat de Stadt Vreden plannen heeft voor het plaatsen van windmolens met een tiphoogte van 250 meter*. Drie windmolens komen binnen 100m van de grens te staan en 1 op 500m van de grens met Rekken. Inmiddels heeft de gemeenteraad Vreden groen licht gegeven om de procedures die hiervoor nodig zijn op te starten. 


Standpunt van de DCR

Door de grensoverschrijdende effecten en gevolgen van deze bijzonder hoge bouwwerken zo dicht op de grens kunnen de bewoners langs de landsgrens overlast en hinder gaan ervaren. Te denken valt aan geluid, slagschaduw, horizonvervuiling en planschade. Maar ook gezondheidsschade is een risico. Kortom deze plannen kunnen grote impact hebben op de leefomgeving van omwonenden. De DCR is van mening dat de overheden aan beide zijden van de grens eerst regelgeving en afspraken dienen te maken alvorens een procedure voor een bouwwerk in de grensregio met grote impact opgestart dan wel goedgekeurd mag worden.

Daarnaast hebben wij de volgende  tegenargumenten waarom deze windmolens niet geplaatst moeten worden:

 • Hinder en overlast voor bewoners in het grensgebied door:
  o Geluid
  o Slagschaduw
  o Risico’s voor de gezondheid van mensen
  o Horizonvervuiling
  o Planschade 
 • Schade aan de natuur. In het bijzonder vogels, sterfte tot 10-20 % van de populatie (www.sovon.nl, autoriteit op gebied van vogels). 
 • Schade aan flora en fauna in natura 2000 beschermde natuurgebieden, zowel in Nederland als in  Duitsland.  
 • Windmolens Wennewick komen bijzonder dicht bij zorginstellingen te staan waar kwetsbare mensen wonen. 
 • Windmolens Crosewick staan gepland onder de laagvliegroute van de defensie. De windmolens Wennewick staan gepland in de veiligheidszone rond het radiobaken Rekken voor de luchtvaart en luchtmacht. Voor beide geldt een forse bouwhoogte beperking. 
 • Arrest van Nevele: Er dient een grensoverschrijdende Milieu Effect Rapportage plaats te vinden. Dat wil zeggen extra maatregelen inzake de vergunningsprocedures windmolens, n.a.v. uitspraak Hof van Justitie Europese Unie. Ons inziens is hier geen gehoor aangegeven. 


Werkgroep gestart onder de DCR 

Er is ondertussen onder de DCR een kleine werkgroep opgestart om de eerste lijnen c.q. plan van aanpak uit te zetten over mogelijke stappen die gezet kunnen worden (denk aan inventarisatie van betrokkenen in het proces, samenwerking met medebelanghebbenden, (juridisch) advies inwinnen bij deskundigen). We hebben in dit kader al intensief contact met werkgroep Ratum – Winterswijk die in een vergelijkbaar proces zitten. Hun reeds opgedane ervaring en expertise helpt ons in de voortgang. Ook is er al veel kennis en expertise door een lid van werkgroep verzameld. Op verzoek van de DCR heeft gisteren ook een overleg plaatsgevonden tussen de werkgroep en de burgemeester van gemeente Berkelland om duidelijkheid te krijgen over de positie van de gemeente en welke vervolgstappen wij moeten nemen. 

 

Overleg tussen Duitse en Nederlandse bestuurders en bewoners 

Op donderdag 18 april gaat een afvaardiging van onze werkgroep met de gemeente Berkelland  naar Bezirksregierung Münster. Daar vindt een gesprek plaats met als onderwerp: ‘windmolens aan de Duits-Nederlandse grens’. Onder andere de Gemeente Winterswijk, de bewonersgroepen uit Woold en Ratum, Provincie Gelderland,  Stadt Vreden en de Duitse gemeenten aan de grens bij Winterswijk zijn daar ook bij. Mevrouw  Schulze Hessing, burgemeester van Borken (Duitsland), zal deze bijeenkomst leiden. Inzet aan Nederlandse kant breed gezien zal onder andere zijn om in de besluitvormingsprocedures niet alleen de Duitse, maar ook de Nederlandse wet- en regelgeving in acht te nemen omdat we hier in een grensgebied zitten. Daarnaast wordt het belang van duidelijke en tijdige informatievoorziening over inhoud en proces voor de Nederlandse grensbewoners onder de aandacht gebracht. De inzet van specifiek de DCR en afvaardiging uit Woold en Ratum is daarnaast een grotere afstand te vragen voor de bouw van de Duitse windmolens tot de landsgrens.

 

 

Bewonersbijeenkomst

Na 18 april hebben we een nieuwe werkelijkheid en zijn wij voornemens om een bijeenkomst te organiseren voor bewoners. In het bijzonder bewoners binnen een straal van 1,5 kilometer van de geplande locaties van de windmolens (denk aan buurtschappen gedeelte Huurnerhoek, Gelinkhoek, Oldenkotte en Rekkense Inrichtingen).In deze bijeenkomst wordt de laatste stand van zaken gedeeld en een bredere werkgroep geformeerd. 

We begrijpen dat dit bericht veel zorgen en vragen oproept. We zijn voornemens een sterke en brede werkgroep te formeren die ons helpt in dit complexe proces en het op korte termijn organiseren van een bewonersavond. Hierin zoeken we ook de samenwerking op met de belangenvereniging de Woeste Rekkense Heide. 

* Zie ook ons nieuwsbericht van 13 maart jl.