DorpsCoöperatie Rekken

Wonen in Rekken


De dorpsvisie van Rekken is er heel duidelijk over: de droom is ‘met alle inwoners van Rekken en omgeving blijven bouwen aan een leefbaar en vitaal dorp met een landelijk, groen karakter, waar toekomstbestendige woningen en voorzieningen zijn voor jong en oud, met inwoners die zich gezond en veilig voelen’. Een belangrijk onderdeel hiervan is, dat we aantrekkelijk wonen faciliteren voor jong en oud. Wonen is dan ook een van de kernthema’s waar we ons als DCR voor inzetten.

Plan Kerkemeijer

De werkgroep ‘Plan Kerkemeijer’ heeft de (on)mogelijkheden onderzocht rondom de realisatie van woningen en behoud van het café. Uiteindelijk hebben 10 Rekkense ondernemers Kerkemeijer gekocht en zijn met de plannen van de werkgroep verder gegaan. Een prachtig resultaat!

Het plan is nu om 10 woningen en twee flexwoningen te bouwen. 
 
Daarnaast is de stichting ‘Behoud Café Kerkemeijer’ opgericht. Deze stichting heeft het café, de kleine zaal en de winkel gekocht.  

Wil je meer weten over dit plan?
Alles rondom het café staat te lezen op: www.behoudcafekerkemeijer.nl en kijk ook op hun Facebook-pagina. Oók het Winkeltje van Kerkemeijer heeft een Facebook-pagina, waarop leuke updates worden gedeeld.  

 

Plan den Borgweg


Het eerste traject – mét gebruik van de toewijzingsprocedure – van de DCR voor de nieuwbouwwoningen aan de Den Borgweg is nu volledig afgerond. Binnenkort worden zes nieuwbouwwoningen gebouwd; alle 6 woningen zijn verkocht. Deze woningen gaan allemaal door (oud) Rekkenaren bewoond worden. Een concreet resultaat van wat we als dorp sámen voor elkaar hebben gekregen en waar we als DCR heel trots op zijn. 

Toewijzingsprocedure woningen
In de ‘Woonvisie DorpsCoöperatie Rekken’ staat de wens dat mensen die wonen in Rekken en/ of in de ruimste zin maatschappelijk betrokken zijn (geweest) bij Rekken, toegang krijgen tot nieuwe woningen. Een toekomstbestendig Rekken is immers een dorp waar ook voldoende plek is voor mensen die hier geboren en getogen zijn en er óf kunnen blijven wonen óf naar terug kunnen keren in hun volgende levensfase. Dit is het eerste project dat we als DCR op deze manier hebben gerealiseerd.  

Voorzitter Lotte Roos:

“Wij hopen dat we in de toekomst meer starters, gezinnen en senioren kunnen voor- zien van nieuwe woningen.” 

 

Interesse in wonen?

Maak het kenbaar en vul de enquete in! 

Als DCR blijven we graag de komende jaren de woonbehoefte van (toekomstige) Rekkenaren inventariseren. Heb jij een actuele of een langere termijn woonwens?  

Maak het kenbaar aan ons per mail. Je ontvangt van ons een korte vragenlijst en daarna word je op de hoogte gehouden als er projecten/ontwikkelingen zijn op woongebied in Rekken die aansluiten bij jouw behoefte.   


Wonen in Rekken #goodveurmekare