DorpsCoöperatie Rekken

Samenwerken in Rekken

Mooie initiatieven, betrokken vrijwilligers en een rijk verenigingsleven. Zomaar drie vanzelfsprekendheden in Rekken. Hoe houd je ze bij elkaar, hoe breng je prioriteit aan én zorg je dat er ook echt stappen gezet worden? Als DCR denken we mee, jagen we aan, verbinden we mensen, ondernemers en gemeente met elkaar en creëren mogelijkheden voor financiering en zetten waar mogelijk andere praktische en organisatorische stappen. Samen de schouders eronder.

samenwerking

Samenwerkingen tot nu toe

Voorbeelden van samenwerkingen waar we ons als DCR voor hebben ingezet, zijn onder meer:

  • Tapcommissie van Rekkens Volksfeest
  • Projectgroep ‘Sfeervol Rekken’ 
  • Zomer in Gelderland (2023) 
  • Initiatief ‘Samenwerkend Rekken’

Tapcommissie van Rekkens Volksfeest


De tapcommissie van het Rekkens Volksfeest is inmiddels niet meer weg te denken uit Rekken en bestaat nog maar een paar jaar.
 
 
Ontstaan van tapcommissie  
Aanleiding voor de tapcommissie was een van de uitkomsten van de enquête ‘Aantrekkelijk Rekken’ (2017).  Rekken wilde graag de tap van het Rekkens Volksfeest in eigen beheer. Zo bleven (financiële) voordelen vanuit de tap in Rekken. Dat is gelukt. Na een onderzoek door een werkgroep 2018) is in 2019 is de tapcommissie opgericht, als nieuwe commissie van Vereniging Rekkens Volksfeest.   

Wat doet de tapcommissie? 
De tapcommissie organiseert jaarlijks alles rondom het volksfeest dat te maken heeft met de bar, waaronder ook de bemensing van de verschillende bardiensten tijdens het volksfeest. Zij kunnen dit niet zonder de hulp van alle Rekkense verenigingen en stichtingen. De bardiensten worden namelijk ingevuld door diverse vrijwilligers van de verenigingen en stichtingen. 

Ieder voorjaar worden alle Rekkens verenigingen en stichtingen weer aangeschreven om vrijwilligers aan te melden voor het helpen tijdens de bardiensten. Een gemiddelde bardienst kost 2,5 tot max 5 uur.  
 
“Ik maak onder andere de planning voor de vrijwilligers. De opbrengst van het hele ‘school en volksfeest’ gaat naar de wagenbouwgroepen en verenigingen; zo blijft het echt in Rekken. Alles wat daarvan over is, gaat naar het ‘Rekkens souvenirtje’. Zo blijft het rond gaan.” 
 
Els van Ameide, vrijwilliger tapcommissie 
 

Projectgroep ‘Sfeervol Rekken’

Om te laten zien hoe je als inwoner verschil kan maken samen met anderen, is het project Sfeervol Rekken een ‘schoolvoorbeeld’.  

Hoe ‘Sfeervol Rekken’ werd opgetuigd 

Sfeervol Rekken is ontstaan vanuit een idee dat al een tijdje sudderde, om Rekken ook in de donkere dagen te verlichten. Toen we als DCR contact opnamen met Tilde Sieben (initiatiefnemer) om het concreet te maken, bleek 1 + 1 al snel 3. Tilde zegt hierover (in het bewaarmagazine, voorjaar 2024):  
 
Toen werd ik gebeld door DorpsCoöperatie Rekken dat ze het project van de sfeerverlichting wilden helpen optuigen en ineens was het moment daar!” Wat nodig was, kwam samen: enthousiastelingen, ideeën, goede connecties & budget.” 

In 2022 kreeg de projectgroep voldoende geld bij elkaar om de Berkelbrug te versieren. Daar kwamen heel veel positieve reacties op. De basis is toen financieel gelegd door ons als DCR. In 2023 is dit aangevuld vanuit de crowdfundingactie, de actie ‘Zomer in Gelderland’ en er volgde een verdubbeling vanuit de ondernemersvereniging. Hierdoor is de verlichting uitgebreid naar de boom bij de kiss & ride bij basisschool De Berkel, zes ornamenten voor aan lantaarnpalen (tussen de brug en Café Kerkemeijer) en het slotstuk van 2023 was het kleine bruggetje bij ‘t Kip.  

Voor de toekomst worden plannen gesmeed om de verlichting uit te breiden in het dorp. Een donatie is altijd welkom! Heb jij ideeën en wil je meehelpen in de werkgroep Sfeervol Rekken? Neem contact met ons op! 

Zomer in Gelderland


Wat kijken we hier met een trots gevoel op terug: Zomer in Gelderland (2023). Lees mee en proef mee hoe het was, op de dag waarop samenwerken centraal stond.
 

In deze YouTube-video een impressie en de hele aflevering!
Op onze Facebook-pagina staan heel veel leuke foto’s van dit mooie voorbeeld van samenwerken in Rekken! 

PS Binnenkort lees je hier een terugblik op dit mooie evenement (we zijn momenteel druk bezig met leden werven :), dus de site loopt iets achter de spreekwoordelijke muziek aan). 

Initiatief ‘Samenwerkend Rekken’

 

Het teruglopend aantal vrijwilligers stelt verenigingen voor grote uitdagingen, zo ook in Rekken. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen de verenigingen die uitdagingen beter te lijf.  
 
Onstaan ‘Samenwerkende Verenigingen’ 
In 2016 ging Samenwerkende Verenigingen Rekken (SVR) van start, destijds nog onder de vlag van de Belangenvereniging Rekken. Het doel was om vaker bij elkaar te komen en op zoek gaan naar samenwerking. Bijvoorbeeld door gezamenlijk een Sinterklaasfeest te organiseren. Het zijn soms kleine dingen, maar samen maken ze voor Rekken een groot verschil. Deze overleggen zijn eind 2019 gestopt en hebben we vanuit de DCR weer nieuw leven ingeblazen. Met resultaat waar we trots op zijn! 

De basis 
We hebben eerst een onafhankelijk onderzoek laten doen (door VundamenZ), om de haalbaarheid van samenwerking tussen Rekkense verenigingen te onderzoeken. Resultaten van het onderzoek: we zagen nieuwe kansen om de verenigingen weer in overleg / samen te brengen. Ook ontstond tijdens het onderzoek alweer nieuwe ideeën voor verdere samenwerking, breder dan de verenigingen waaruit ‘Spoor 2 Samenwerkend Rekken’ is ontstaan. 

‘Spoor 2 Samenwerkend Rekken’ 
In het najaar van 2023 zijn de overleggen (ook wel bekend onder ‘spoor 2’) weer opgestart. De eerste bijeenkomst was een startbijeenkomst met een terug- en vooruitblik. Waar we kansen en mogelijkheden zagen, zijn we gelijk mee aan de slag gegaan. Thema’s waar we ook de samenwerking in zoeken zijn administratief, zoals het boekhoudpakket en ledenadministratie. Kunnen we dezelfde pakketten gebruiken en daarmee kennis, maar ook kosten delen? 

Meer weten of deelnemen aan de ‘Samenwerkend Rekken’?
Neem contact met ons op!

Bijlage
Spoor 2 – Plan van Aanpak Intensivering Samenwerking Rekkense verenigingen en organisaties

Toekomstige samenwerkingen

Samenwerkingen die in de steigers staan, zijn onder meer:

  • Centrale dorpsagenda
  • FC Noaber 

Centrale dorpsagenda

Hoe mooi zou het zijn als het complete aanbod aan activiteiten/evenementen straks op één plek te vinden is? Dit jaar gaat dat gebeuren! Eén van de concrete wensen van de Rekkense verenigingen en stichtingen wordt daarom nu uitgewerkt: een centrale dorpsagenda. Alle verenigingen, stichtingen en bijvoorbeeld ook de basisschool zijn de afgelopen maanden gevraagd om hun input te leveren, zodat we een zo goed mogelijk overzicht kunnen maken van de diverse activiteiten in ons dorp. Er wordt momenteel hard gewerkt aan onze website en hopelijk staat er binnenkort een fijne versie voor jullie online!  

 

FC Noaber

Ook een mooi voorbeeld van samenwerken: FC Noaber; een club die zich bezighoudt met de vraag: hoe kunnen we jonge vrijwilligers boeien en binden aan verenigingen? 

Houd onze Facebook– en Instagram-pagina in de gaten en meer lees je ook in de communicatiekanalen van FC Noaber zelf (Instagram, website).  

Ons bestuurslid Johan is contactpersoon voor dit project. Heb je interesse en/of wil je meer weten?
Neem gerust
contact met ons op!

 

Interesse in samenwerken?


Laat van je horen
 
Alleen ga je harder, samen kom je verder. Neem contact met ons op!.  

Samenwerken in Rekken #goodveurmekare