DorpsCoöperatie Rekken

Ontmoeten in Rekken 


Prachtige oude gebouwen in Rekken en aan ‘daken’ geen tekort. Hoe zorg je er dan voor, bij enerzijds leegstand van voormalige kerken en anderzijds behoefte aan ontmoeten, aan multifunctionele gebouwen, dat we Rekken klaar maken én blijven houden voor de toekomst, zodat onze toekomstige generaties ook kunnen blijven ontmoeten in onze mooie dorpskern? We zetten een aantal ‘daken’ op een rij.
 

Daken in Rekken 

  • Antonius 
  • Kerk op ‘t Kip 
  • ‘t Asterloo 
  • Café Kerkemeijer 

Focus Antonius:
maatschappelijke activiteiten

In ons dorp is er geen kerk meer om naartoe te gaan, allebei de kerken werden ongeveer tegelijkertijd aan de eredienst onttrokken. Het zijn markante plekken in het dorp. Wat verandert er allemaal aan de Antonius?  
 
De buitenkant blijft zoals het is. Aan de binnenkant gaat heel veel veranderen. De aanbouw is bezig nu. Antonius is van het gas af en wordt straks verwarmd door middel van warmtepompen. Ze gaan zich volledig richten op maatschappelijke activiteiten. Zowel activiteiten die tot nu toe in Den Hof plaatsvinden, als uitvaarten en grote en kleine feesten als bruiloften en verjaardagen zijn straks mogelijk in de Antonius. Het Eetcafé Rekken gaat ook over. Mark Lentink: “Alle ruimtes zijn straks flexibel te gebruiken: van een omkleedruimte voor de toneelvereniging tot vergaderplekken. De kleine zaal in de aanbouw, de bestaande grotere én kleinere zaal kunnen straks allemaal onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Ook de keuken is dan onafhankelijk te gebruiken.”  

“De sfeer kunnen we zeker maken!” 
Mark Lentink (in bewaarmagazine DCR, voorjaar 2024) 

Antonius kun je volgen via hun site en social media: Instagram en Facebook.  

Hemels overnachten: Kerk op ’t Kip

De van oudsher Kerk op ‘t Kip gaat binnen afzienbare tijd dienstdoen als B&B. Een bed & breakfast vol nostalgie en zoals ze zelf beloven: hemels overnachten.  
 
Huub Scharenborg: “Er komt een extra uitgang; het enige dat er aan de buitenkant verandert. De houten balustrade van het koor blijft op de originele plek zitten en loopt door naar één van de slaapkamers. Zo zullen de gasten als ze overnachten wel echt het idee hebben dat ze in de kerk zitten en dus ‘hemels overnachten’. We gaan het authentieke met het moderne combineren.“ 
 
“Ons streven is dat je eind dit jaar hemels kan overnachten in Kerk op ‘t Kip.” 
Huub Scharenborg (in bewaarmagazine DCR, voorjaar 2024) 
 
Op de website van Kerk op het Kip staat een prachtige impressie van hoe ‘hemels overnachten’ er eind dit jaar uit kan zien!  

 

’t Asterloo

Op deze webpagina komen diverse plekken voor ontmoeten aan bod. Zo hier ook de update over plannen ‘t Asterloo: een multifunctionele (sport)accommodatie.  

Missie: toekomstbestendig   
We zijn gezamenlijk met inwoners aan het kijken hoe we op ’t Asterloo naar een meer centrale ontmoeting kunnen gaan in één (deels) nieuw gebouw. Doordat we dan zaken efficiënter kunnen inrichten met onder meer vrijwilligers, onderhoud en kosten voor energie wordt het ‘dak’ daarmee toekomstbestendig. 

’t Asterloo behelst al veel activiteiten. Naast de voetbalvelden voor Sp Rekken ligt de sportzaal voor Revoc en Gareo. Ook maakt de school gebruik van de gymzaal. Tevens liggen de tennisbanen van de TV Rekken op ’t Asterloo. Maar het is veel breder dan alleen sport. Denk ook aan zorg en welzijn, het hele buitengebeuren (bewegen in brede zin), aan muziekliefhebbers die er kunnen repeteren en natuurlijk aan alle facilitaire ruimtes als toiletten, kleedkamers én een overdekt terras op hoogte. Ook wordt de mogelijkheid verkend om te kijken of de muziek hier ook zou kunnen huizen. Niets staat nog vast en uiteraard volgen er ook nog processtappen voor afstemming met de achterban van alle verenigingen om na te gaan hoe zij naar de plannen kijken. 
 

“Met het DCR-initiatief ‘samenwerkende verenigingen’ willen we het centraler aanpakken, waardoor bestuursfuncties en gebouwen (‘daken’) efficiënt ingevuld kunnen worden. Zo wordt Rekken toekomstbestendig en dat willen we uiteindelijk allemaal. De saamhorigheid van de verenigingen is er: iedereen wil, iedereen doet mee.” 
 
Fred Roossink en Rob Klein Goldewijk (in bewaarmagazine DCR, voorjaar 2024) 

 

Café / kleine zaal Kerkemeijer


Kerkemeijer is gekocht door 10 ondernemers. De kleine zaal, het café en de winkel zijn via uitgifte van obligaties gekocht door de stichting Behoud Café Kerkemeijer.
 

 Deze stichting is nu volop bezig om subsidies aan te vragen, die nodig zijn voor de verbouwing van café, kleine zaal en (museum)winkel (bekend als ‘Het winkeltje van Kerkemeijer’).  
 
Meer info op de site ‘Behoud Café Kerkemeijer en de Facebook-pagina’s: Behoud Café Kerkemeijer en het Winkeltje van Kerkemeijer.  

Behoefte aan ontmoeten?

We ontmoeten je graag!  

Neem contact met ons op, we horen graag van je! 


Ontmoeten in Rekken #goodveurmekare 

 

 

 

 

Documenten en downloads