DorpsCoöperatie Rekken

Onze DorpsCoöperatie

Op deze pagina vertellen we meer over de Dorpscoöperatie Rekken. Je leest hier alles over de belangrijke thema’s in ons dorp, onze doelstelling en wat de Dorpendeal inhoudt.  

Op onderstaande pagina’s lees je meer over het bestuur, de verschillende werkgroepen, de historie van Rekken en alle verenigingen en stichtingen die er in ons dorp actief zijn: 

  • Bestuur 
  • Werkgroepen 
  • Over Rekken 
  • Verenigingen en stichtingen in Rekken 

De DorpsCoöperatie Rekken 

Het is voor bewoners van kleine kernen zoals Rekken steeds lastiger om het dorp leefbaar te houden. Het bruist er van de ideeën, innovatieve ideeën. Maar door de drukte van alledag komen we vaak niet toe aan al het (vrijwillige) werk waar een levendig dorpsleven om vraagt. Kortom: we willen een moderne invulling aan naoberschap geven. Samen moeten we het doen. 

Mooi en leefbaar Rekken 

Ook in Rekken zijn er uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat ook onze kinderen betaalbaar in het dorp kunnen wonen? Hoe houden we ons rijke verenigingsleven in stand? En hoe blijven we elkaar ontmoeten en met elkaar praten? Dat gaat niet vanzelf. We zullen onze handen uit de mouwen moeten steken. Als coöperatie horen we talloze innovatieve initiatieven die het dorp leefbaar houden, en zorgen ervoor dat die tot uitvoering kunnen komen. 

Coöperatie 

Door ons te verenigen in een onderneming – een coöperatie – kunnen we echte stappen zetten. We zijn de spil tussen inwoners, gemeente, verenigingen en allerlei andere partijen. Voeg jij je ook bij ons? 

Doelstelling 

We hebben het beste voor met elkaar, maar we willen ook dat de zaken goed voor elkaar zijn. We streven een helder, collectief doel na; het leefbaar, aantrekkelijk en toekomstbestendig houden van Rekken. En niet onbelangrijk: daarbij willen we zelf verantwoordelijkheid nemen en regie voeren. 

Rekkense belangen 

De DCR komt op voor Rekkense belangen en verbindt en coördineert (burger)initiatieven. Daarmee is het een aanspreekpunt voor inwoners, gemeente en andere partijen. De volledige doelstelling lees je in onze statuten. 

Kleine kernen 

Dorpsvoorzieningen en leefbaarheid staan in kleine kernen steeds meer onder druk. Zwembaden, dorpshuizen, bibliotheken, verenigingen, kerken en zorgvoorzieningen krijgen hun taken steeds lastiger vervuld. Zo ook in Rekken. Geen reden om bij de pakken neer te zitten, vinden we in Rekken, maar juist een kans om samen te werken en tot mooie, innovatieve initiatieven te komen. We zien dat terug in de verschillende thema’s zoals wonen, ontmoeten en samenwerken.

Zelf een goed plan voor de Rekkense gemeenschap? Ga dan naar de ideeënbus. 

Dorpendeal 

Een coöperatie voor een dorp, dat is voor Gelderse begrippen uniek. Samenwerken is echter niet uniek. Dat doen we al vele jaren. Met ons sterke en innovatieve idee voor een DorpsCoöperatie hebben we een subsidie aangevraagd: de Dorpendeal. 

Verbondenheid 

Halverwege 2021 kregen we die toegekend. Hiermee bekostigt de provincie Gelderland en de gemeente Berkelland het overgrote deel van alle initiatieven die de sociale verbondenheid in het dorp bevorderen. Ook als dorp investeren we in de Dorpendeal. Denk aan vrijwilligersuren, maar ook aan een financiële bijdrage. Met als doel om onze krachten te bundelen en zaken voor elkaar te krijgen. 

Ook werken aan een leefbaar Rekken?