DorpsCoöperatie Rekken

Update AMV-opvang

gepubliceerd: 07-03-2024
categorieën: AMV-opvang | Nieuws

Als DorpsCoöperatie Rekken informeren we op onze site over de AMV-opvang die in 2023 in Rekken in gebruik is genomen. 

Gezien de actualiteit, wijzen we Rekkenaren er hierbij op dát en waar de informatie op onze site te vinden is. 

 

Allereerst
Op deze pagina staat alle informatie gebundeld. 

 

Ten tweede: Actuele documenten en berichten

In de eerste tabel op voormelde webpagina staan de eerste verslagen van de beheersgroep AMV-opvang. Dit zijn vastgestelde notulen van de eerste drie maandelijkse overleggen (november, december en januari) Ook voegden we – vermeld bij de vergadering van december – drie bijlagen toe die de beheersgroep ontvangen heeft, waaronder de nulmeting van Bureau Beke.

 

Op oudjaarsdag 2023 publiceerden we op onze Facebook-pagina een bericht met de volgende informatie: 

 Op 27 december jl. is in Berkelbericht een aanvraag gepubliceerd voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor 5 jaar voor het plaatsen van 110 tijdelijke woningen aan de Panovenweg in Rekken. Dit roept uiteraard veel vragen op. DCR heeft hierover contact gehad met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat de feitelijke situatie over deze publicatie als volgt is:

– De publicatie van deze aanvraag zegt alleen iets over het feit dat er een aanvraag is gedaan.

– De beoordeling/toetsing aan het bestemmingsplan/beleid en geldende wet- en regelgeving moet nog plaatsvinden.

– Het college heeft aan aanvrager al eerder laten weten niet mee te kunnen gaan in zijn ideeën om in Rekken nog meer asielopvang toe te voegen.

– Het college staat op het volgende standpunt en blijft daar ook op staan:

“Wij willen niet nog meer asielopvang in Rekken toevoegen. Op basis van onze eerdere omgevingsanalyse, na de formele aanvraag van het COA voor AMV-opvang aan de Panovenweg 14 in Rekken, concluderen wij dat het niet gewenst is om in het postcodegebied Rekken meer asielzoekers op te vangen dan 44 in de komende twee jaar en, afhankelijk van evaluatie, maximaal 80 in de komende 10 jaar. Wij hebben hierop gericht ook indringende afspraken gemaakt met de DorpsCoöperatie Rekken. Voor de opgaven en taakstellingen, die wij vanuit het Rijk hebben voor asielzoekers, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, richten wij ons op het lopende gemeente-brede locatieonderzoek op basis van de aantallen en criteria die door onze gemeenteraad zijn vastgesteld.”

Uiteraard blijven wij als DCR nieuwe ontwikkelingen, als die bij ons bekend zijn, delen.