DorpsCoöperatie Rekken

In samenwerking tussen de gemeente Berkelland en de grondeigenaar is een programma van eisen opgesteld voor woningbouw op de locatie aan de Den Borgweg. In oktober werd bekend dat er met Aannemersbedrijf Rob Spikker een koopovereenkomst is gesloten. Naast koper, zijn zij ook de ontwikkelende partij voor deze zes woningen.

Afstemming met de DCR

De DCR heeft vervolgens een gesprek gehad met Rob Spikker. Samen hebben we gewerkt aan de voorbereiding van een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Hier konden we een eerste ont­werp van de zes woningen laten zien, meer toelicht­ing geven op de planning rondom de bestemming­splanprocedure, over het uitwerken van de schetsen, de aanvraag omgevingsvergunningen en de mogeli­jke start van de bouw.

De DCR vindt het belangrijk dat de zes woningen naar mensen gaan die een sociale of maatschappeli­jke binding hebben met Rekken. Wat we hieronder verstaan en welke procedure hierbij geldt, hebben we ook op een rij gezet.

Wil je op de hoogte worden gehouden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief over wonen. Klik hier om je aan te melden.