DorpsCoöperatie Rekken

In september 2022 was de overdracht van Café en restaurant Kerkemeijer aan de 10 Rekkense ondernemers. Op 18 oktober werd bekend dat het college positief heeft besloten over het principeverzoek.

Plannen

Dit betreft een verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor het bouwen van vier levensloopbestendige woningen (1 bouwlaag met kap), zes starterswoningen (rijwoningen) en daar achter twee tijdelijke woningen (flexunits). Het gemeentemonument, het café met bedrijfswoning en de kleine zaal blijven gehandhaafd. Het plan voorziet in voldoende parkeerplekken voor alle woningen.

Dit betekent dus dat er wordt toegewerkt naar het bouwen van 10 nieuwe woningen en 2 tijdelijke woningen (flexunits). Daarnaast blijven het café, winkeltje en de kleine zaal bestaan voor professionele horeca. Een enorme stap voor Rekken, en vooral een belangrijke! Niet alleen voor de mensen die graag in Rekken (blijven) wonen, maar ook voor het behoud van leefbaarheid.

Meer over wonen