DorpsCoöperatie Rekken

Meer samenwerking tussen verenigingen, hoe pakken we dat aan? Al eerder startten we een traject rondom deze vraag, in samenwerking met het adviesbureau VundamenZ. Helaas heeft dat een tijdje stilgelegen. Maar er is nieuws.

Traject VundamenZ

Nog dit jaar wordt dit traject opgepakt en gaan we kijken hoe we vorm en inhoud kunnen geven aan de samenwerking die door alle (sport)vereniging zo gewenst is. Daarin besteden we niet alleen aandacht aan de plannen voor de accommodaties, maar ook het vrijwilligersprobleem. Er zijn namelijk zo veel manieren waarop we (beter) samen kunnen werken. Zeker is dat we hier de komende maanden verder aan werken en ook dat VundamenZ ons hierbij ondersteunt.

We houden jullie op de hoogte. Hier lees je meer over samenwerken.