DorpsCoöperatie Rekken

Het haalbaarheidsonderzoek naar ‘Toekomstige ontmoetingsplekken’ in Rekken is in volle gang. Na een eerste interactieve werkbijeenkomst is door VundamenZ met alle betrokken verenigingen en organisaties een één-op-één gesprek gevoerd. Dit heeft waardevolle inzichten en informatie opgeleverd. Zoals aangekondigd in de eerste werkbijeenkomst organiseren we ook zogenaamde digitale inloopspreekuren.

Inloopspreekuren

Deze momenten zijn in het proces opgenomen om betrokken organisaties gelegenheid te geven tot het stellen van vragen of het aandragen van aanvullende informatie. De inloopspreekuren worden op de volgende data georganiseerd:

  • Maandag 9 mei van 20:00 tot 21:00 uur.
  • Dinsdag 7 juni van 20:00 tot 21:00 uur.
  • Dinsdag 5 juli van 20:00 tot 21:00 uur.

Mocht je gebruik willen maken van een digitaal inloopspreekuur, dan kun je dit van tevoren of op de avond zelf kenbaar maken aan Peter van Drielen van VundamenZ (peter@vundamenz.nl of 06-52617454). Hij voorziet je van de Teams-link.