DorpsCoöperatie Rekken

Tijdens deze tweede bijeenkomst heeft de Brede Werkgroep het proces voor de komende maanden uitgelijnd en de te onderzoeken thema’s in beeld gebracht. Er zijn afspraken gemaakt over de rol en betrokkenheid van de werkgroepleden en acties voor de korte termijn geformuleerd. De Brede Werkgroep de inzichten en visies van inwoners uit Rekken en omliggende buurten met betrekking tot het beoogde initiatief van COA ophalen en in kaart brengen. Een toets van het draagvlak voor de beoogde opvangvoorziening, en indien er geen draagvlak is voor het huidige verzoek ook een beeld van randvoorwaarden waarvoor wel draagvlak is in Rekken. Dit laatste op verzoek van de gemeente Berkelland. De Brede Werkgroep is voornemens een enquête af te nemen onder de inwoners van geheel Rekken en omliggende buurten. Ter voorbereiding op de enquête wordt er literatuuronderzoek gedaan en worden er andere (soortgelijke) locaties van COA bezocht. Een belangrijke eerste stap is een vervolgoverleg met de gemeente Berkelland. Te bespreken onderwerpen zijn onder andere het tijdpad van de gemeente en hoe dit matcht met de planning van de Brede Werkgroep, de wens van de Werkgroep tot organisatie van een informatiebijeenkomst door COA en gemeente voor Rekken en omgeving, de rol van de werkgroep in de gemeentelijke omgevingsanalyse.