DorpsCoöperatie Rekken

Deze week ontvangen Rekkenaren een informatiebrief van de gemeente Berkelland met daarin o.a. de huidige stand van zaken van de verkenning van mogelijke opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in het pand aan de Panovenweg 14. Ook de vervolgstappen en bijbehorende planning wordt hierin toegelicht. De brief kunt u hier teruglezen.