DorpsCoöperatie Rekken

Verscheidene inwoners uit Rekken en omliggende buurten hebben zich verenigd in een “Brede Werkgroep”. Naar aanleiding van de open uitnodiging van de DorpsCoöperatie Rekken (DCR) hebben zich circa 15 inwoners aangemeld. Dit om mee te praten en denken over het voornemen van Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een zogenaamde “Proces Opvang Locatie” voor 50 tot 80 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) te realiseren in het gebouw aan de Panovenweg 14 te Rekken. Deze opvanglocatie moet wat COA betreft huisvesting gaan bieden voor een periode van 10 jaar. Met een eerste bijeenkomst op maandag 12 september heeft de Brede Werkgroep een start gemaakt met het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland over het draagvlak onder inwoners, aandachtspunten en mogelijke randvoorwaarden. Het is de gemeente die uiteindelijk een besluit moet nemen over het verzoek van COA. Lees in het persbericht (via onderstaande link) meer over de aanleiding en inzet van de Brede Werkgroep.