DorpsCoöperatie Rekken

Update windmolens grensgebied

Update informatie windmolens grensgebied
gepubliceerd: 28-06-2024

Update windmolens grensgebied

In dit bericht geven we een update over de laatste ontwikkelingen én nodigen we u uit om op vrijdag 28 juni om 19.00 uur aan te sluiten bij het plaatsen van spandoeken in bijzijn van de pers. Hiermee willen we aandacht vragen voor de gevolgen voor mens en dier indien windturbines in dit landschap worden geplaatst en voor het feit hoe de procedures in Duitsland worden doorlopen zonder rekenschap te houden met Nederlandse wet- en regelgeving. U kunt zich deze avond ook laten bijpraten door de leden van de werkgroep. Hieronder alvast een korte stand van zaken.

Informatiebijeenkomst 1 mei
Op 13 maart en 12 april hebben we op onze site een update gegeven over de plannen van de Stadt Vreden om vlak langs de Nederlandse grens meerdere windmolens te plaatsen. Op 1 mei is daarover bij Den Hof een informatiebijeenkomst georganiseerd door de DorpsCoöperatie Rekken in samenwerking met de Belangenvereniging de Woeste Rekkense Heide. De werkgroep heeft de aanwezigen toen bijgepraat over het traject tot op dat moment en de geplande vervolgacties en er is een brede werkgroep windmolens geformeerd. Hier kunt u nogmaals de presentatie bekijken die op deze avond is gegeven: presentatie 1 mei windmolens grensgebied.

Laatste stand van zaken
In de tussentijd hebben we uiteraard niet stilgezeten. De brede werkgroep heeft veel werk verzet, zo zijn onder andere de volgende acties uitgevoerd:

  • Er is een brief naar zowel de Stadt Vreden als de gemeenteraad van Stadt Vreden gestuurd waarin we onze zorgen en bezwaren hebben gedeeld (helaas nog geen respons ontvangen).
  • Er is regelmatig contact met de beleidsmedewerkers en de burgemeester van gemeente Berkelland en de Provincie Gelderland t.b.v. informatie-uitwisseling. De gemeente Berkelland staat ook in nauw contact met de Provincie Gelderland over dit onderwerp. Ook de gemeenteraad informeren we over de vragen en zorgen die we hebben.
  • Trajectum is door ons op de hoogte gesteld van de voorgenomen plannen van Stadt Vreden en van informatie voorzien waarmee zij hun positie kunnen gaan bepalen ten opzichte van de plannen.
  • Recent is een afvaardiging van de brede werkgroep aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de EUREGIO-raad in Bocholt. Deze raad heeft de functie van een adviserend en coördinerend orgaan voor beleidskwesties in grensoverschrijdende samenwerking. In de bijeenkomst is door Nederlandse sprekers een oproep gedaan voor een ordentelijk proces dat ook rekening houdt met wet- en regelgeving aan Nederlandse zijde, hier is helaas geen gehoor aan gegeven.
  • Recent hebben alle Tweede Kamerleden een brief ontvangen waarin we onze zorgen over het proces aan hebben gegeven. De eerste reacties op deze brief hebben we inmiddels ontvangen, diverse Kamerleden geven aan zich verder in het onderwerp te willen verdiepen en gaan na welke rol Den Haag hierin kan spelen. Tevens is ook al een afspraak gemaakt met een Kamerlid voor een werkbezoek in Rekken. Voor de volledigheid kunt u de brief die wij verstuurd hebben hier teruglezen: brief aan Tweede Kamerleden.

We blijven uiteraard bovenop de ontwikkelingen zitten en zetten alles op alles om de plaatsing van windturbines en de impact die dat heeft, op de leefbaarheid voor inwoners en de natuur van ons mooie dorp Rekken en omgeving, tegen te houden.

Vrijdag 28 juni: spandoek plaatsen en bijpraten belangstellenden
Om 19.00 uur verzamelen we aan de Panovenweg 6 in Rekken en worden spandoeken geplaatst in bijzijn van de pers om aandacht te vragen voor het onderwerp. Ook al is het kort dag, u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Komt u ook om de werkgroep hierbij te steunen? Wij praten u dan graag bij en geven een nadere toelichting op bovenstaande informatie.