DorpsCoöperatie Rekken

Nieuws van Gemeente Berkelland

gepubliceerd: 23-05-2024
categorieën: Gemeentenieuws | Nieuws

In dit nieuwsbericht delen we graag twee belangrijke updates voor Rekken van de gemeente Berkelland:

  1. Rioleringsproject Rekken: informatieavond op 28 mei a.s. van 19.30 tot 21.00 uur bij Den Hof
  2. Verkeersbesluit voor de Rekkenseweg 51 – 89: dit betreft een besluit tot het instellen van een maximum snelheid van 30 km/h op de Rekkenseweg 51 – 89 en het plaatsen van 2 om-en-om regelingen.

Hieronder is per project een toelichting te vinden die vanuit de gemeente met ons is gedeeld. Over het rioleringsproject zijn er ook huis-aan-huis brieven bezorgd bij omwonenden (binnen en buiten de bebouwde kom).


Rioleringsproject Rekken

De gemeente Berkelland is van plan om in een deel van het buitengebied en een deel van de bebouwde kom Rekken het riool te vervangen. De gemeente heeft Roelofs gecontracteerd om, samen met de gemeente, deze werkzaamheden voor te bereiden en daarna uit te voeren.

Het project wordt opgeknipt in twee delen en heeft een verwachte doorlooptijd van ongeveer 2 jaar.

Het gaat om het deel binnen bebouwde kom en het deel buitengebied. Op bijgevoegde kaartjes (zie figuur 1 en 2 verderop) is te zien om welke gebieden het – naar verwachting – gaat. Omwonenden hebben inmiddels een brief hierover ontvangen.

Deel bebouwde kom Rekken (figuur 1)

Hier wordt zowel de riolering als de bovengrondse inrichting van de openbare ruimte aangepakt. Voor omwonenden in dit deel van Rekken wordt op 28 mei van 19.30u tot 21.00u een informatie- en meedenkavond georganiseerd in Den Hof. Omwonenden kunnen deze avond wensen en aandachtspunten meegeven aan het ontwerpteam. Bent u geen direct omwonende maar voelt u zich wel betrokken dan bent u ook uitgenodigd. Dan wel graag even aanmelden via n.logtenberg@roelofsgroep.nl i.v.m. voorbereiding van de avond.

Deel buitengebied Rekken (figuur 2)

Hier wordt eerst nader onderzoek gedaan naar de staat van het riool. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen de vervolgaanpak. Zodra daarover meer bekend is, worden omwonenden in dit gebied betrokken.

Het projectteam zal een thuisbasis in Rekken hebben bij Den Hof

In eerste instantie zijn zij aanwezig op de dinsdagochtenden. Als we richting de uitvoeringsfase gaan, zal dat vaker zijn.

Klik op onderstaande links om de kaarten te bekijken (opent in nieuw tabblad)

Figuur 1 Projectgebied – herinrichting bovengronds en rioolvervanging in het bebouwde kom gedeelte

Figuur 2 Projectgebied – rioolherstel buitengebied


Verkeersbesluit Rekkenseweg 51 – 89

Op 8 mei jl. is er online en in de Publiekswinkel in Borculo een publicatie gedeeld vanuit de gemeente Berkelland over het voorgenomen verkeersbesluit voor (een deel van de) Rekkenseweg. Hieronder delen wij een korte update over de aanleiding van dit besluit. Deze toelichting en verdere informatie staat ook vermeld in de officiële publicatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, in de bijlage staat de contactpersoon vermeld: Peter van der Sterren.

Aanleiding voor dit besluit:

Vanuit bewoners aan de Rekkenseweg (’t Kip) in Rekken is gevraagd om maatregelen te treffen tegen het hard rijden op dit deel van de Rekkenseweg. Na een verkeersmeting heeft de gemeente geconcludeerd dat het verzoek voor het instellen van een lagere snelheid gegrond is. In overleg met de politie is bezien op welke wijze een maximum snelheid van 30 km/h kan worden ingesteld op dit deel van de Rekkenseweg tussen de huisnummers 51 en 89. Het voorstel bestaat uit het instellen van een maximum snelheid van 30 km/h daarbij fysiek ondersteund door op twee locaties plaatsen van om-en-om-regelingen. Zie bijlage 1.

Voor deze maatregelen is een verkeersbesluit opgesteld dat per 8 mei 2024 digitaal beschikbaar is via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-209357.html

De officiële publicatie is ook te downloaden via deze links, de pdf’s openen in een nieuw tabblad: